Banino | Bëdgòszcz | Bëtowò | Cewice | Chmielno | Chònice | Chwaszczëno | Czersk | Dãbògórzé | Gdiniô | Gduńsk | Hél | Jastarniô| Kartuze | Kòlbùdë | Kònôrzënë | Kòscérzna |Krokowa |Lãbórg | Lëpnica | Lipusz | Lëzëno | Łebcz | Miastkò | Nowô Karczma | Pelplin | Pruszcz | Przëwidz Rëmiô | Serakòwice | Słëpskò | Somònino | Sopòt | Stãżëca | Sëlëczëno | Szczecin | Szëmôłd | Szimbark | Tczew | Toruń | Warszawa | Wejrowò | Wielé-Kôrsëno | Mapa Oddziałów

Menu


:

:


 


Jesteś tu 8950182 osobą.

POLECAMY


Posiedzenie Rady Języka Kaszubskiego 29 - 30 czerwca 2013 r.
Autor: rjk 27.06.2013 20:42

Rada Języka Kaszubskiego serdecznie zaprasza na dwudniowe zebranie plenarne, które odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie w dniach 29 - 30 czerwca 2013 r. (sobota - niedziela).
Początek posiedzenia w sobotę o godz. 15.00.

Pierwszego dnia członkowie Rady wraz zaproszonymi gośćmi będą dyskutować na temat działalności Rady Języka Kaszubskiego: doświadczeń i perspektyw. (omówienie dotychczasowych przedsięwzięć, uchwał Rady oraz zadania na przyszłość). Drugiego dnia odbędzie konferencja nt. Bogactwo kulturowe Kaszub.


Program:

29 czerwca 2012 (sobota)

15.00 –18.00
1. Powitanie uczestników.
2. Podjęcie uchwał w sprawie proponowanego słownictwa związanego z:

1) wyposażeniem domu;
2) zbieractwem,
3) rolnictwem,
4) nazwami Syna Bożego,
5) teologicznymi i literackimi określeniami Ducha Świętego.

18.00-19.00 – kolacja

19.00 Dyskusja poświęcona działalności Rady Języka Kaszubskiego: doświadczenia i perspektywy (omówienie dotychczasowych przedsięwzięć, uchwał Rady oraz zadania na przyszłość)

Moderator dyskusji: Danuta Pioch


30 czerwca 2013 (niedziela)

Konferencja pt. Bogactwo kulturowe Kaszub


9.00-10.15 referaty

- prof. Edward Breza, Imiona pochodzące od nazw zwierząt

- prof. Daniel Kalinowski, Piękno z oddalenia. A. Majkowski i S. Pestka o Kaszubach.

- Bożena Ugowska, Zaklęta w legendzie... miejsca, historia na wybranych przykładach.

- prof. Danuta Stanulewicz, Sądy młodzieży nt. kultury kaszubskiej.

- Elżbieta Bugajna, Na styku historii i kultury.

10.15 – 10.30 przerwa na kawę

10.30 – 12.00 referaty

- prof. Adela Kuik – Kalinowska, Kaszubskie kresy. Dla kogo kresy, dla kogo centrum?

- prof. Danuta Stanulewicz, Pole leksykalne - odzież w słowniku St. Ramułta i J. Trepczyka.

- dr Małgorzata Klinkosz, Udział kaszubskich chrematonimów w komunikacji międzykulturowej

- Danuta Pioch, Kręgi związane tematycznie z kulturą w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego.

- Eugeniusz Pryczkowski, Aktualny rozwój kultury kaszubskiej u Kaszubów w Kanadzie.

12.00-12.15 przerwa na kawę

12.15 – 13.50 referaty

- Piotr Dziekanowski, Nowe albo nieznane słownictwo kaszubskie.

- prof. Marek Cybulski, O alternacjach samogłoskowych we fleksji kaszubskich rzeczowników, przymiotników i czasowników.

- dr Duszan Paždjerski, Adaptacja nazw własnych obcego pochodzenia w języku kaszubskim – przyczynek do dyskusji.

- Eugeniusz Pryczkowski, Rozwój współczesnej muzyki kaszubskiej na przykładzie siedmioletniej działalności zespołu "Spiéwné kwiôtczi”.

- Przewodnicząca RJK Danuta Pioch - Podsumowanie zebrania plenarnego RJK. Zakończenie.

Dodaj komentarz-------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2005-2010 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

[ Do góry ]