Banino | Bëdgòszcz | Bëtowò | Cewice | Chmielno | Chònice | Chwaszczëno | Czersk | Dãbògórzé | Gdiniô | Gduńsk | Hél | Jastarniô| Kartuze | Kòlbùdë | Kònôrzënë | Kòscérzna |Krokowa |Lãbórg | Lëpnica | Lipusz | Lëzëno | Łebcz | Miastkò | Nowô Karczma | Pelplin | Pruszcz | Przëwidz Rëmiô | Serakòwice | Słëpskò | Somònino | Sopòt | Stãżëca | Sëlëczëno | Szczecin | Szëmôłd | Szimbark | Tczew | Toruń | Warszawa | Wejrowò | Wielé-Kôrsëno | Mapa Oddziałów

Menu


:

:


 


Jesteś tu 8651566 osobą.

POLECAMY


Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego

Wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego będą mogły zostać odliczone od dochodu w zeznaniu rocznym za dany rok.

W 2010 darczyńcy maja prawo do odliczenia kwot nie przekraczających:
6% dochodu w przypadku osób fizycznych
10% dochodu w przypadku osób prawnych

Darczyńca dokonując odliczenia darowizny w zeznaniu rocznym (PIT,CIT) powinien dysponować dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy obdarowanego, lub – w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Prosimy o wsparcie działalności edukacyjnej i kulturalnej ZKP.
Nr konta: 85 1020 1811 0000 0402 0123 9185.

Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizny na rzecz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Dokonując odliczenia darowizny podatnik powinien z informacji PIT/O wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

KRS Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 0000228279-------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2005-2010 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

[ Do góry ]