Menu


:

:


Jesteś tu 8841484 osobą.


Srebrna Tabakiera Abrahama
Autor: gdynia 07.03.2012 21:32

Informujemy, że do 31 marca 2012 r. można składać wnioski o nadanie Medalu "Srebrna Tabakiera Abrahama". Z wnioskiem do Kapituły o nadanie Medalu mogą występować: Zarząd Główny ZKP, Zarządy Oddziałów ZKP, Walne Zgromadzenia członków ZKP. Pisemny wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: dane o kandydacie, określenie zasług i charakterystykę kandydata. Wnioski należy przesłać na adres: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Gdynia, ul. Słowackiego 44/7, 81-392 Gdynia


Dodaj komentarz