Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział w BytowieMenu


:

:


Jesteś tu 6905390 osobą.


RODNÔ MÒWA – etap gminny w Bytowie za nami
Autor: bytow 02.04.2012 22:10

29 marca odbył się w Bytowie etap gminny 41. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA”. Organizatorami gminnego szczebla konkursu był bytowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Bytowskie Centrum Kultury.
Na 41. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” – etap gminny wpłynęło łącznie 21 zgłoszenia, w tym w poszczególnych kategoriach wiekowych odpowiednio:
1. grupa przedszkolna – 3
2. uczniowie klas I-III SP – 6
3. uczniowie klas IV – VI SP – 8
4. uczniowie gimnazjum – 3
5. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 1.

Uczniowie reprezentowali 8 placówek: Przedszkole Nr 1 w Bytowie, Szkołę Podstawową w Pomysku Wielkim, Szkołę Podstawową Nr 2 w Bytowie, Szkołę Podstawową w Niezabyszewie, Szkołę Podstawową w Gostkowie, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, Gimnazjum Nr 2 w Bytowie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Bytowie.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Alina Werochowska – Przewodnicząca komisji
2. Piotr Dziekanowski
3. Katarzyna Kozłowska
4. Maria Teresa Rudkowska

dokonała oceny wszystkich uczestników 41. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” –etap gminny uwzględniając następujące kryteria:
- dobór repertuaru
- interpretacja utworów
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

Komisja Konkursowa po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych osób postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia w 41. Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” – etap gminny w poszczególnych kategoriach:

1. grupa przedszkolna

I miejsce – Maksymilian Turzyński /Przedszkole Nr 1 w Bytowie/

Wyróżnienie
1. Maja Konfederak /Przedszkole Nr 1 w Bytowie/
2. Jakub Sikorski /Przedszkole Nr 1 w Bytowie/

2. uczniowie klas I – III SP

I miejsce – Zuzanna Szreder /SP Pomysk Wielki/

Wyróżnienie
1. Patrycja Sieprawska /SP Pomysk Wielki/
2. Paulina Golińska /SP Niezabyszewo/

3. uczniowie klas IV – VI SP

I miejsce – Maria Szulist /SP Pomysk Wielki/

Wyróżnienie
1. Anita Kreft /SP Pomysk Wielki/
2. Amelia Żakowska /SP Pomysk Wielki/
3. Maja Bobik /SP Niezabyszewo/

4. uczniowie gimnazjum

I miejsce – Ilona Grzybowska /Gimnazjum Nr 2 w Bytowie/

Wyróżnienie
1. Julia Guła /Gimnazjum Nr 1 w Bytowie/
2. Karolina Sady /Gimnazjum Nr 1 w Bytowie/

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 19 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Parchowie komisja typuje następujące osoby w poszczególnych kategoriach:

1. grupa przedszkolna – Maksymilian Turzyński /Przedszkole Nr 1 w Bytowie/
2. uczniowie klas I-III SP – Zuzanna Szreder /SP Pomysk Wielki/
3. uczniowie klas IV – VI SP – Maria Szulist /SP Pomysk Wielki/4. uczniowie gimnazjum – Ilona Grzybowska /Gimnazjum Nr 2 w Bytowie/

Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy laureatom konkursu.

Eliminacje gminne 41. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” w Bytowie są współfinansowane ze środków Gminy Bytów i Powiatu Bytowskiego.

Dodaj komentarz