Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział w BytowieMenu


:

:


Jesteś tu 6905418 osobą.


Zaproszenie na Walne Zebranie Członków bytowskiego oddziału ZKP - 09.05.2012 r.
Autor: bytow 29.04.2012 21:15

Na podstawie § 52 pkt. 4 statutu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszamy na
Walne Zebranie Członków bytowskiego oddziału ZKP, które odbędzie się 9 maja 2012 r. (środa) o godz. 17.30w Sali Portretowej Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego, ul. Zamkowa 2


Drugi termin Walnego Zebrania Członków bytowskiego oddziału ZKP ustala się na 9.05.12 r. godz. 17.45.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prezydium zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wręczenie legitymacji nowym członkom naszego oddziału.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków ZKP o. Bytów z 12.04.2011 r. – protokół do wglądu w siedzibie ZKP o. Bytów od pon. do pt. w godz. 8.00 -14.00 .
6. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok - Lilianna Grosz.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca absolutorium dla Zarządu Fundacji za rok 2011.
9. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu ZKP o. Bytów za rok 2011.
10. Planowane działania bytowskiego oddziału ZKP w 2012 roku – dyskusja.
11. Sprawy bieżące.

Za Zarząd ZKP O/Bytów
Lilianna Grosz
Prezes ZKP O/Bytów


walne_zebranie_czlonkow_ZKP_09.05.2012.pdfDodaj komentarz