Menu


:

:


Jesteś tu 3537712 osobą.

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gminie Cewice znowu działa.
Autor: cewice 03.08.2011 10:20

Dnia 6 maj 2011 r. Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bukowinie odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków oddziału ZKP w Cewicach. Był to dzień, który wieńczył kilkumiesięczną pracę organizacyjno – informacyjną, która była prowadzona głównie podczas zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

Nasze ... więcej...