Menu


:

:


Jesteś tu 7677685 osobą.


Nowe władze w helskim Oddziale
Autor: hel 20.10.2010 13:29

W dniu 10 października odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze w helskim Oddziale ZK-P.
Zgodnie z porządkiem obrad, zebrani wysłuchali sprawozdań prezesa i przewodniczącego komisji rewizyjnej.Przyjęto je i udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.Wybrano nowe władze.Po raz pierwszy wybrano prezesa w wyborach bezpoźrednich.Został nim, Klemens Adam Kohnke.
Do Zarządu wybrani zostali:
Maria Klajnert-I wiceprezes
Krzysztof Ciesielczyk-II wiceprezes
Barbara Pieszak-Sekretarz
Liliana Jeka- Skarbnik
Członkowie:Franciszek Kosznik,Jolanta Rydz,Krystyna Lewandowska,Piotr Myślisz,Eugenia Lider,Tadeusz Muża,Kazimierz Budzisz.
Komisja Rewizyjna:
Krystyna Suszyńska-przewodnicząca
Wanda Smereka-z-ca przewodniczącego
Janina Hirth-członek
Delegaci na Zjazd ZK-P:
Klemens, ADAM Kohnke,Maria Klajnert,Krzysztof Ciesielczyk,Franciszek Kosznik,Piotr Myślisz,Tadeusz Muża,Kazimierz Budzisz,Marek Berendt.Dodaj komentarz