Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
Part w LëzënieMenu


:

:


Jesteś tu 8063852 osobą.WITÓMË NA SNÔŻI LËZIŃSCZI ZEMI


Msze kaszubskie w Luzinie
Autor: Luzino 18.05.2012 11:04

Msze z kaszubską liturgią słowa w Luzinie

Dnia 17 maja 2012 roku odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej członków i sympatyków luzińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w sprawie mszy z kaszubską liturgia słowa. Takie msze będą się odbywały w Parafii pw. św. Wawrzyńca w Luzinie ... więcej...Krziżewo Droga pò kaszëbskù w Lëzënie
Autor: Luzino 24.03.2012 21:36

W piątk 23 strëmiannika, w kòscele pn. sw. Wawrzińca w Lëzënie òdbëła sã Krziżewô Darga, òdprawionô w kaszëbsczim jãzëkù. W tã pòczestną sprawã, całim sercã włącził sã ksądz Jan Minkiewicz, chtërën pierszi rôz miôl leżnosc òdprawiac nabòżeństwò ... więcej...


DJK i nie leno
Autor: Luzino 20.03.2012 21:22

Hewò móm ju òdjimnczi z latoségò Dnia Jednotë Kaszëbów fejrowónégò w Lëzënie, jaczé zrëchtowôł Róman Klinkòsz. Premiera „Jiwru Òstatnëch” Jana Rompsczégò mómë ju za sobą. Całô ùroczëstosc bëła ùdało. Do ùzdrzeniô w nôblëższi piątk 23 strëmiannika ... więcej...


10 gòdnika
Autor: Luzino 07.12.2011 21:59

Kùńc rokù je czasã pòdrëchòwaniów całoroczny dzejalnotë. Temù téż w nôblëższô sobòtã, 10 gòdnika w lëżińsczim gimnazjum ò 7 wieczór, òdbãdze sã sprawòzdawcze zéńdzenié lëzińsczégò partu, pò czim przë akòmpaniamence kòlãdów, ... więcej...


Laptop mie sã zalôł
Autor: Luzino 06.12.2011 20:33

Hewò je kąsk spóznionô, òdjimkòwô relacëja z pòtkaniô „Zymkòwców” w Lëzënie, jaczi miało môl pòd kùńc lëstopadnika w môlowym GOK-ù . Gòscy zeszło sã dosc tëlé, òd młodëch pò starszich. Òdkrëwanié przez „Zymkòwców” ... więcej...


Remus w Luzinie
Autor: Luzino 30.11.2011 22:08

5 grudnia będzie w Luzinie dniem kolejnej promocji powieści „Życie i przygody Remusa” na płycie CD. Przedsięwzięcie to zacznie się o godz 17.00 w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie, a okraszone będzie ciekawym programem artystycznym.

Sławomir KlasWieczór z kaszubską literaturą
Autor: Luzino 22.11.2011 22:18

Nieformalna grupa literacko-artystyczna „Zymk” swoje ostatnie przedsięwzięcia czyniła z udziałem luzińskiego oddział ZK-P, wspólnie poczuwamy się do inicjowania przedsięwzięć o charakterze stricte kaszubskim. Naszym ostatnim pomysłem jest wieczór z literaturą kaszubską, organizowany wespół ... więcej...


W Lëzënie ju pò „Remùsù”
Autor: Luzino 21.10.2011 21:45

21 rujana w bùdinkù lëzińsczi ògniowi starżë, miało môl zetkanié miłotników kaszëbiznë, jaczi zeszlë sã ò pół szósti wieczór, cobë nafùlowac sã snôżotą kaszëbsczi lëteratùrë. Jak wiedno, òrganizatorowie tj. môlowi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò ... więcej...


Ostańce nadzei
Autor: Luzino 10.08.2011 17:29

Dziś w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej, w Programie Trzecim PR, o godzinie 21 będzie miał miejsce kolejny odcinek „Klubu Trójki”. Tytuł dzisiejszej audycji „Ostańce nadziei”, nawiązuje do zrealizowanego projektu ze środków Norweskiego Obszaru Gospodarczego, w którym w dużym ... więcej...


Jak bëło 18 strëmiannika w Lëzënie?
Autor: Luzino 26.03.2011 10:57

Jak bëło 18 strëmiannika w Lëzënie? Bëło baro ùroczësto, a zaczãło sã kaszëbską mszą swiãtą w jintecje jednotë Kaszëbów, òdprawioną przez ks.kanonika Stanisława Bacha. Òprawa mszë òbłònił chùr „Piãclëniô” z Lënie. Òkróm tegò bëłë ... więcej...


Następna