Menu


:

:


Jesteś tu 6364107 osobą.


Konferencja Naukowa pt.: JĘZYK, LITERATURA I EDUKACJA KASZUBSKA

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Szczeciński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
pod patronatem Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku


mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową
JĘZYK, LITERATURA I EDUKACJA KASZUBSKA

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2013 roku w siedzibie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy al. Piastów 40 B.
Kaszubistyka jest dyscypliną filologiczną, jednym z działów slawistyki. Zajmuje się badaniem języka, literatury, a także historii i kultury Kaszubów. Ważnym ośrodkiem badawczym kaszubistyki jest Uniwersytet Gdański, na którym w Instytucie Filologii Polskiej od 1 października 2009 roku prowadzone są studia na kierunku polonistyka ze specjalnością kaszubistyczną, a od roku akademickiego 2013/2014 będzie można studiować etnofilologię kaszubską, przygotowującą do następujących zawodów: nauczyciel języka kaszubskiego, dziennikarz w mediach lokalnych, działacz kultury, edytor i korektor. Utworzenie specjalności i nowego kierunku dowodzi, że stale powiększa się krąg osób zainteresowanych językiem, literaturą, kulturą i historią Kaszubów. Zainteresowania te są żywe także w Szczecinie i na całym Pomorzu Zachodnim, między innymi dzięki działalności Szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pomorze Zachodnie było niegdyś zamieszkane przez Kaszubów. Gryfici szczecińscy nosili tytuł „Książę Słowian i Kaszub”, nadany im w 1238 roku przez papieża Grzegorza IX – w dokumencie papieskim po raz pierwszy użyto nazwy Kaszuby. Na Pomorzu Zachodnim powstało godło Kaszubów – czarny gryf na żółtym bądź złotym tle. Warto zapoznać się z kulturą i językiem dawnych mieszkańców naszej pomorskiej ziemi. Stąd inicjatywa zorganizowania konferencji naukowej poświęconej językowi i szeroko rozumianej kulturze kaszubskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Czas trwania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Po konferencji teksty referatów zostaną opublikowane. Proponujemy następującą problematykę badawczą:

- pochodzenie i zasięg języka kaszubskiego,
- rozwój języka kaszubskiego,
- cechy współczesnej kaszubszczyzny,
- aspekty socjolingwistyczne kaszubszczyzny,
- dzieła literackie tworzone w języku kaszubskim,
- tłumaczenia z języka i na język kaszubski,
- nauczanie języka kaszubskiego,
- kultura kaszubska,
- kaszubskie media.
Liczymy na udział literaturoznawców, językoznawców, historyków, antropologów, etnografów, nauczycieli języka kaszubskiego, dziennikarzy oraz innych osób zainteresowanych językiem i literaturą kaszubską. Konferencja zostanie podzielona na trzy zespoły tematyczne: literaturoznawczy, językoznawczy oraz interdyscyplinarny.
Na zgłoszenia oczekujemy do 15 kwietnia 2013 roku. Prosimy o przesyłanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
kaszubi2013@gmail.com
(formularz zgłoszeniowy w załączeniu).
Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 złotych, z której pokrywamy koszty organizacyjne, materiały konferencyjne oraz publikację książkową referatów zakwalifikowanych do druku. Bliższe informacje o sposobie jej uiszczenia zostaną przekazane osobom zainteresowanym udziałem w konferencji. Noclegi i posiłki uczestnicy opłacają we własnym zakresie. O proponowanych miejscach noclegowych poinformujemy osoby zainteresowane w kolejnym e-mailu.
Do udziału zachęcamy także osoby zainteresowane tematyką konferencji, ale nie planujące wygłoszenia referatu. Opłata konferencyjna wynosi wówczas 100 złotych. Dla uczestników biernych przygotowane będą materiały konferencyjne, miejsca noclegowe oraz egzemplarze publikacji pokonferencyjnej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.


Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Ewa Komorowska, Uniwersytet Szczeciński – przewodnicząca
dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr Ryszard Stoltmann, Szczeciński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
dr Beata Afeltowicz, Uniwersytet Szczeciński – sekretarz konferencji